Hoe Extra gewichtseenheden toevoegen aan WooCommerce

Dat kan je gemakkelijk bereiken door een filter toe te passen op woocommerce_products_general_settings

Via volgende code kan je je eigen gewichtseenheden toevoegen. In mijn geval wou ik van de standaard “g” notitatie voor gram “gr” maken. Dus heb ik deze toegevoegd.

add_filter( 'woocommerce_products_general_settings', 'add_woocommerce_weight_units' );

function add_woocommerce_weight_units( $settings ) {
foreach ( $settings as &$setting ) {

if ( $setting['id'] == 'woocommerce_weight_unit' ) {

$setting['options']['gr'] = __( 'gr' ); // gram inplaats van enkel 'g'

}
}

return $settings;
}